Trang chủ » Văn bản Luật Dân sự

Văn bản Luật Dân sự

Thông tư 34/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư

Xem thêm >

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao

Xem thêm >

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường

Xem thêm >

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học

Xem thêm >

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2014 của Quốc

Xem thêm >

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm

Xem thêm >

Luật Đấu thầu 2013 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013

Luật đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và có một số điểm mới

Xem thêm >

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu

Xem thêm >

Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu có hiệu lực vào

Xem thêm >

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá

Xem thêm >

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn

Xem thêm >

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn

Xem thêm >

Luật số 01/2016/QH14 về đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản ban hành ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá

Xem thêm >

Nghị định 95/2009/NĐ-CP Quy định về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Nghị định 95/2009/NĐ-CP Quy định về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở

Xem thêm >

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường

Xem thêm >

Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 02/2014/TT_BTC về phí, lệ phí

Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Xem thêm >

Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch để khách hàng tham khảo và sử

Xem thêm >

Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến

Xem thêm >

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ban

Xem thêm >

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để Quý khách hàng tham khảo và sử

Xem thêm >

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý

Xem thêm >

Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh,

Xem thêm >

Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật cư trú

Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư

Xem thêm >