Trang chủ » Đất đai » Hỏi đáp luật đất đai » Tư vấn về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tư vấn về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 12/10/2018 |
  • Đất đai |
  • 952 Lượt xem

Hiện gia đình tôi và gia đình hàng xóm sự thay đổi về kinh tế, vì vậy giữa hai gia đình có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của gia đình tôi sang cho gia đình hàng xóm. Tôi muốn hỏi Luật sư về quy định của pháp luật hiện hành về nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Câu hỏi:

Hiện gia đình tôi và gia đình hàng xóm sự thay đổi về kinh tế, vì vậy giữa hai gia đình có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của gia đình tôi sang cho gia đình hàng xóm. Tôi muốn hỏi Luật sư về quy định của pháp luật hiện hành về nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Trả lời:

Luật Hoàng Phi xin được giải đáp thắc mắc về lĩnh vực đất đai của bạn như sau:

Điều 130 Luật đất đai 2013 quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:

“1.   Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hận mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật đất đai 2013.

2.   Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ”.

Tư vấn về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tư vấn về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Quy định này được hướng dẫn chi tiết với hạn mức nhận chuyển quyền cho từng loại đất cụ thể quy định tại Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, hạn mức nhận chuyển quyền theo quy định của Luật đất đai 2013 đã được điều chỉnh tăng lên rất nhiều so với quy định của Luật đất đai 2003 (hạn mức nhận chuyến quyền chỉ gấp từ 2 đến 3 lần hạn mức giao).

Xét trong điều kiện nước ta hiện nay với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành kinh tế khác, trước hết là công nghiệp, đang diễn ra khá mạnh trong thời kỳ công nghiệp hoá. Một bộ phận người dân có đất nông nghiệp nhưng lại không canh tác mà tìm đường lên các thành phố lớn với hy vọng về con đường làm giàu nhanh hơn. Ở một khía cạnh khác, công nghiệp hóa cũng đồng thời có tác dụng thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Khi nông nghiệp phát triển thì người gắn bó với nghề nông sẽ có nhu cầu sản xuất ở quy mô lớn. Trên thực tế để thực hiện việc tích tụ ruộng đất, người nông dân đã phải nhờ đến người thân, bạn bè, gia đình đứng têb nhận chuyển quyền sử dụng đất để lấy đất canh tác. Tuy nhiên, cách làm này không có cơ sở pháp lý rõ ràng và dễ gây ra những tranh chấp về đất đai.

Khi nền công nghiệp ngày càng phát triển, cơ cấu lao động cũng như cơ cấu kinh té chtiyển dịch, dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm thì tất yếu hạn mức đất phải tăng nếu Nhà nước muốn bảo vệ quỹ đất nông nghiệp với diện tích như hiện nay. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta cần thiết phải chú ý đến việc củng cố những nông trang lớn. Trong bối cảnh đó, việc tăng hạn mức nhận chuyển quyền của Luật đất đai 2013 là một quy định đặc biệt có ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tể nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Trong trường hợp cần tư vấn luật đất đai thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT  MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.