Thương hiệu/Logo

Hồ sơ đăng ký thương hiệu

Luật Hoàng Phi xin tư vấn cho các bạn thủ tục làm hồ sơ đăng ký thương hiệu, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hồ sơ hoặc muốn đăng ký thương hiệu xin gọi vào đường dây nóng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Nên đăng ký logo qua hình thức bản quyền tác giả hay hình thức nhãn hiệu?

Có lẽ một trong những yếu tố quan trọng nhất để thu hút khách hàng đầu tiên chính là logo thương hiệu. Mỗi hãng đều có một logo được thiết kế riêng. Logo không chỉ là nơi ghi tên thương hiệu mà còn là nơi thể hiện phong cách của thương hiệu đó

Tầm quan trọng của việc bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại của mỗi tổ chức cá nhân có vai trò rất quan trọng, giúp phân biệt các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Ý nghĩa của các thương hiệu nổi tiếng

Thương hiệu, nhãn hiệu là chiến lược lâu dài của chủ sở hữu nhằm quảng bá, thúc đẩy danh tiếng của mình tới gần người tiêu dùng hơn. Cảm hứng trong việc đặt tên thương hiệu có thể đến từ nhiều nguồn ý tưởng khác nhau, vì vậy đằng sau mỗi cái tên là những câu chuyện hấp dẫn cần được khám phá.

Phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chính là xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Theo đó, việc phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ này dựa trên bảng phân loại hàng hóa dịch vụ mà Cục sở hữu trí tuệ cung cấp chứ không phải sẽ dựa trên danh mục nhóm ngành đăng ký kinh doanh.

Sử dụng ngôn ngữ nào khi đăng ký nhãn hiệu

Ngôn ngữ thể hiện trong các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được quy định là tiếng Việt, tuy nhiên, trong một số tài liệu khác trong hồ sơ, ngôn ngữ khác tiếng Việt có thể được chấp thuận nhưng phải được vẫn phải dịch sang tiếng Việt.

Cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là một trong những thủ tục cần thiết để bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu của mình. Theo đó, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu không bị giới hạn ở việc chủ sở hữu (chủ đơn đăng ký) là tổ chức hay cá nhân.

Tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được nộp tại cơ quan sở hữu trí tuệ ở mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được nộp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Hà Nội hoặc tại văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.

Nên đăng ký nhãn hiệu đen trắng hay nhãn hiệu màu sắc?

Đăng ký độc quyền nhãn hiệu là bước cần thiết trong việc bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu bởi lẽ các chủ sở hữu ngày càng ý thức được rằng cần có cơ chế trong việc bảo hộ sản phẩm vô hình nhưng là tài sản có giá trị rất lớn trong hoạt động dịch vụ hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu 3 chiều

Theo hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu của nhiều quốc gia trên thế giới: nhãn hiệu, thương hiệu với không gian ba chiều được đăng ký bảo hộ và sử dụng khá phổ biến.
Tìm kiếm