Thương hiệu/Logo

Sử dụng ngôn ngữ nào khi đăng ký nhãn hiệu

Ngôn ngữ thể hiện trong các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được quy định là tiếng Việt, tuy nhiên, trong một số tài liệu khác trong hồ sơ, ngôn ngữ khác tiếng Việt có thể được chấp thuận nhưng phải được vẫn phải dịch sang tiếng Việt.

Cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là một trong những thủ tục cần thiết để bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu của mình. Theo đó, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu không bị giới hạn ở việc chủ sở hữu (chủ đơn đăng ký) là tổ chức hay cá nhân.

Tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được nộp tại cơ quan sở hữu trí tuệ ở mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được nộp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Hà Nội hoặc tại văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tại Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.

Nên đăng ký nhãn hiệu đen trắng hay nhãn hiệu màu sắc?

Đăng ký độc quyền nhãn hiệu là bước cần thiết trong việc bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu bởi lẽ các chủ sở hữu ngày càng ý thức được rằng cần có cơ chế trong việc bảo hộ sản phẩm vô hình nhưng là tài sản có giá trị rất lớn trong hoạt động dịch vụ hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu 3 chiều

Theo hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu của nhiều quốc gia trên thế giới: nhãn hiệu, thương hiệu với không gian ba chiều được đăng ký bảo hộ và sử dụng khá phổ biến.

Đăng ký Thương hiệu liên kết

Nhãn hiệu liên kết còn có tên là nhãn hiệu bao vây, mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu liên kết là nhằm ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Tranh chấp thương hiệu

Nhiều vụ tranh chấp thương hiệu đối với các công ty Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong nước đã diễn ra trong thời gian gần đây.

Bảo hộ slogan như là một thương hiêu, nhãn hiệu

Một vấn đề pháp lý đặt ra là có thể bảo hộ slogan như là một thương hiêu, nhãn hiệu được không?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng

Để dịch vụ nhà hàng của Quý khách có một thương hiệu vững chắc, tạo dấu ấn riêng với thực khách cũng như bảo đảm không có bất cứ hành vi xâm hại nào về thương hiệu của Quý khách hàng, chúng tôi xin cung cấp các dịch vụ tư vấn về bảo hộ thương hiệu về nhà hàng để Quý khách hàng tham khảo.

Rút ngắn thời gian đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Thời gian đăng ký nhãn hiệu theo luật có thể rút ngắn theo mong muốn của Quý khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để có được kết quả như mong muốn của Quý khách.
Tìm kiếm