Trang chủ » Dân sự » Hỏi đáp luật dân sự » Thế nào là ký quỹ?

Thế nào là ký quỹ?

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 30/10/2018 |
  • Dân sự |
  • 848 Lượt xem

Chào Luật sư, tôi có thực hiện một giao dịch dân sự về mua một khối lượng hàng hóa lớn. Bên bán cho tôi yêu cầu tôi phải gửi một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng để thực hiện cái biện pháp bảo đảm ký quỹ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tôi chưa hiểu về giao dịch ký quỹ này, mong Luật sư tư vấn cụ thể giúp tôi!

 

Trả lời:

Điều 330 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định Ký quỹ

1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giây tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quý thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ.

3. Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phân tích:

Thế nào là ký quỹ?

Thế nào là ký quỹ

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, quan hệ ký quỹ bao gồm hai bên chủ thể sau đây:

Bên ký quỹ: Là bên đã gửi tiền vào tàị khoản phong tỏa để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Bên nhận ký quỹ: Là bên có quyên được ngân hàng thanh toán, bồi thường thiệt hại bằng tài sản ký quỹ đó.

Tài khoản phong tỏa: Là tài khoản mà trong thời hạn phong tỏa, chủ tài khoản không được rút tiền từ tài khoản đó.

Biện pháp bảo đảm này đảm bảo sự an toàn cho phía bên có quyền, khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ của mình, bên có quyền có quyền yêu cầu ngân hàng nơi có tài khoản phong tỏa thanh toán toàn bộ nghĩa vụ, kèm theo chi phí bồi thường thiệt hại (nếu có) từ tài khoản đó. Trong đó có trừ đi chi phí dịch vụ của ngân hàng và trả lại cho bên có nghĩa vụ nếu có chênh lệch sau khi khấu trừ nghĩa vụ.

Thủ tục gửi và thanh toán các bên chủ thể phải hoàn toàn tuân theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.