Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên Kính gửi Luật Hoàng Phi, Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên, ngành nghề kinh doanh công ty chủ yếu là về xây dựng, nay Công ty tôi muốn bổ sung ngành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng cần làm thủ tục như thế nào? Mong được Luật sư tư vấn.
Hướng dẫn cách nghi ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký kinh doanh Ngành nghề kinh doanh là bắt buộc phải ghi trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên, nghi ngành nghề như thế nào cho đúng cũng là một vấn đề không đơn giản với người chưa có kinh nghiệm, hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi nếu khách hàng cần được tư vấn về ngành nghề kinh doanh.
Hướng dẫn cách ghi ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty Khi thành lập công ty hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh, rất nhiều khách hàng phân vân không biết ghi ngành nghề kinh doanh của mình như thế nào cho đúng luật, hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi để được các luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết.
Bổ sung ngành nghề kinh doanh Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm và có đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng. Trong quá trình hoạt động, với mục đích mở rộng quy mô kinh doanh, khách hàng sẽ có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh và Luật Hoàng Phi là đơn vị cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp tại Hà Nội.
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Luật Hoàng Phi liệt kê chi tiết danh mục ngàng nghề kinh doanh có điều kiện để khách hàng tham khảo.
Thay đổi ngành nghề kinh doanh Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhưng không nằm ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.
Tìm kiếm