Hồ sơ năng lực trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Hiện nay, chỉ cần gõ vào công cụ tìm kiếm Google cụm từ “ Đăng ký thương hiệu, Đăng ký logo..vv” sẽ hiển thị rất nhiều công ty tư vấn quảng cáo cung cấp dịch vụ về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trong những công ty đó không phải công ty nào cũng có đầy đủ chức năng, kinh nghiệm, cơ sở pháp lý và trình độ để tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ.
Tìm kiếm