Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước bắt buộc phải đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh, trong đó việc xin phép công bố là bắt buộc trước khi được lưu hành trên thị trường.
Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Luật Hoàng Phi tư vấn thủ tục và soạn thảo hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho khách hàng có nhu cầu tại Việt Nam
Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực
Công bố Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng Theo Quy định của pháp luật Việt Nam, để có thể nhập khẩu và lưu thông thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, khách hàng sẽ phải tiến hành thủ tục công bố chất lượng tại cơ quan chức năng.
Công bố Thực phẩm chức năng nhập khẩu Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm chức năng nhập khẩu phải tiến hành thủ tục Công bố phù hợp với quy định an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi được phép nhập khẩu và lưu hành trên thị trường
Công bố chất lượng thực phẩm Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.
Tìm kiếm