Tư vấn Tội gây rối trật tự công cộng theo Bộ luật hình sự mới nhất

Gây rối trật tự công cộng là hành vi diễn ra tương đối phổ biến trong thời gian gần đây gây mất trật tự, an ninh xã hội, trật tự nếp sống đô thi. Tội này được quy định cụ thể trong BLHS 2015 với nhiều điểm đáng chú ý và cần sự phân tích để có nhận thức đúng và tránh nhầm lẫn với một số tội...