Quảng cáo/Khuyến mại

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Theo Quy định của pháp luật Việt Nam, trước khi tiến hành quảng cáo cho các sản phẩm thực phẩm chức năng, đơn vị tiến hành quảng cáo phải xin Giấy phép quảng cáo tại cơ quan chức năng trước khi tiến hành Quảng cáo.

Giấy phép quảng cáo

Sản phẩm/dịch vụ trước khi tiến hành quảng cáo phải có giấy phép quảng cáo. Trong trường hợp cần tư vấn thủ tục và yêu cầu thực hiện dịch vụ, quý khách hàng hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi.

Đăng ký Khuyến mại

Đăng ký khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại cho Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, Luật Hoàng Phi tư vấn thực hiện Đăng ký chương trình khuyến mại toàn quốc.

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Theo quy định của Luật Quảng cáo, quảng cáo mỹ phẩm là hình thức bắt buộc phải xin giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo.

Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Quảng cáo thực phẩm là hình thức bắt buộc phải xin Giấy phép trước khi tiến hành quảng cáo, Luật Hoàng Phi tư vấn và đại diện cho khách hàng xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm.

Giấy phép quảng cáo thuốc

Thuốc là hình thức bắt buộc phải xin Giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo, Luật Hoàng Phi tư vấn và thực hiện việc xin Giấy phép quảng cáo thuốc cho khách hàng tại Việt Nam

Giấy phép quảng cáo phòng khám chữa bệnh

Dịch vụ khám chữa bệnh là dịch vụ bắt buộc phải xin giấy phép quảng cáo trước khi thực hiện nội dung quảng cáo, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo cho phòng khám chữa bệnh.

Giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Quảng cáo trên truyền hình là hình thức quảng cáo phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam, tuy nhiên, đối với từng sản phẩm hoặc dịch vụ quảng cáo trên truyền hình sẽ phải xin Giấy phép quảng cáo, Luật Hoàng Phi tư vấn và đại diện cho khách hàng xin Giấy phép quảng cáo.

Giấy phép Tổ chức Hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

Theo quy định của Pháp Luật, trước khi tiến hành thủ tục xin Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm, công ty tiến hành tổ chức phải xin giấy phép theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin giấy phép Đăng ký Tổ chức Hội chợ, Triển lãm

Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Công thương, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm

Thủ tục xin cấp phép treo bảng, biển quảng cáo

Nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ của Luật Hoàng Phi, chúng tôi nhận tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo, soạn thảo, cung cấp hồ sơ và đại diện Quý khách hàng xin giấy phép quảng cáo

Cơ quan cấp giấy phép Đăng ký khuyến mại

Đăng ký khuyến mại là hình thức xúc tiến thương mại phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nào, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn cho khách hàng cơ quan cấp giấy phép đăng ký khuyến mại để khách hàng tham khảo và nộp hồ sơ khi cần thiết.
Tìm kiếm