Trang chủ » Văn bản Luật Đất đai » Luật Đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật Đất đai |
  • 253 Lượt xem

Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dịch vụ liên quan đến Lĩnh vực Đất đai khách hàng có thể tham khảo.

 

Download (DOC, 764KB)