Lao động

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Chồng tôi làm việc cho Doanh nghiệp A được 1 năm với thời hạn hợp đồng 3 năm. Mới đây, chồng tôi bị tai nạn phải nằm viện 1 tháng, thì 1 tuần sau khi nghỉ do tai nạn thì doanh nghiệp A đơn phương chấm dứt hợp đồng với chồng tôi với lý do không hoàn thành công việc. Cho tôi hỏi quyết định trên của doanh nghiệp đối với chồng tôi có đúng theo luật pháp hay không?

Các loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, mỗi hợp đồng lao động có những đặc điểm pháp lý khác nhau, các loại hợp đồng lao động bao gồm:

Thủ tục khởi kiện lao động

Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn đã được Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố thuộc Trung ương giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động.

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Để được hưởng bảo hiểm xã hội, Quý khách hàng cần phải làm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội tại cơ quan có thẩm quyền.

Chế độ bệnh nghề nghiệp

Để bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong sản xuất và công tác, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách, chế độ và những biện pháp để yêu cầu người sử dụng lao động cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, trang bị phòng hộ lao động, bồi thường bằng hiện vật cho người lao động làm các nghề tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố độc hại.

Chế độ hưu trí trong lao động

Chế độ BHXH ra đời là một giải pháp hữu hiệu để đối phó với các rủi ro xảy ra bất ngờ trong cuộc sống của mỗi người. Trong các nội dung của BHXH thì chế độ hưu trí giữ một vai trò quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các quy định của pháp luật đối với chế độ hưu trí trong điều kiện làm việc bình thường.

Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản

Theo quy định mới, từ năm 2012, người lao động nữ được nghỉ 6 tháng thai sản và hưởng mức trợ cấp bảo hiểm xã hội. Điều kiện và thủ tục để lao động nữ hưởng chế độ thai sản như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra đây một số quy định pháp lý để Quý khách hàng tham khảo.

Đăng ký thất nghiệp và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Pháp luật quy định thời hạn đăng ký thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ khi người lao động chấm dứt hợp đồng hoặc mất việc, thời hạn đăng ký có thể kéo dài thêm 7 ngày nếu phù hợp với trường hợp mà pháp luật quy định. Chúng tôi xin đưa ra đây một số quy định về đăng ký thất nghiệp và hồ sơ để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp để Quý khách hàng tham khảo.

Giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật hiện hành

Mục 2 Chương VII Bộ luật lao động hiện hành có quy định về giờ nghỉ ngơi như sau:

Thông báo kết quả thử việc sau khi kết thúc thời gian thử việc

Việc làm thử đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu phải có thông báo kết quả việc làm thử của người sử dụng lao động đối với người lao động.

Quy định về bồi thường tai nạn lao động

Từ ngày 20/03/2015 người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp sẽ được người sử dụng lao động bồi thường hoặc trợ cấp tương ứng với quy định của pháp luật.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được đảm bảo điều kiện làm việc đã thỏa thuận theo hợp đồng,....
Tìm kiếm