Kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn Đăng ký kiểu dáng công nghiệp miễn phí

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp với mục đích bảo hộ sản phẩm trí tuệ của chủ sở hữu, Luật Hoàng Phi tư vấn và cung cấp dịch vụ tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, khi có nhu cầu Đăng ký kiểu dáng công nghiệp hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi.

Chí phí chính thức và phí dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất 2016

Chi phí đăng ký kiểu dáng là chi phí bắt buộc phải nộp cho việc Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chi phí đăng ký gồm chi phí chính thức nộp tại cơ quan nhà nước và chi phí dịch vụ trong trường hợp người nộp đơn không trực tiếp nộp và muốn thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ. Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn khách hàng các khoản chi phí phải nộp để khách hàng tham khảo.

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần những điều kiện gì?

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và “quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mahcj tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh” (quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật SHTT 2009). Vậy theo Luật SHTT, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần những điều kiện gì?