Hành chính

Khiếu nại như thế nào?

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ra đời góp phần không nhỏ giúp Công dân bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi họ có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Thẩm quyền giải quyết Khiếu nại

Khi có căn cứ chứng minh quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước có yếu tố sai phạm, công dân có quyền làm đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Các hình thức xử phạt Hành chính

Luật Hoàng Phi xin đưa ra các hình thức xử phạt hành chính cho Quý khách hàng tham khảo:

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong tố tụng hành chính

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính như sau:

Tổng đài tư vấn luật xử phạt hành chính 1900 6557

Tổng đài tư vấn luật về xử phạt hành chính 1900 6557 giải đáp, tư vấn về các quy định xử phạt hành chính trong mọi lĩnh vực, từ đất đai, an toàn giao thông, quản lý thị trường, y tế, thuế...
Tìm kiếm