Trang chủ » Dân sự » Hỏi đáp luật dân sự » Giám hộ đương nhiên có phải đăng ký và có quyền bán tài sản của người được giám hộ không?

Giám hộ đương nhiên có phải đăng ký và có quyền bán tài sản của người được giám hộ không?

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 09/01/2020 |
  • Dân sự |
  • 2317 Lượt xem

Ông nội tôi khi mất có di chúc để lại cho em trai tôi bị mất năng lực hành vi dân sự 1 mảnh đất. Tôi là chị gái có được quản lý tài sản mà em trai tôi được thừa kế không?

Câu hỏi:

Ông nội tôi khi mất có di chúc để lại cho em trai tôi (cháu đích tôn của ông) 1 mảnh đất. Tuy nhiên hiện nay em trai tôi mới 14 tuổi, lại bị thần kinh nên mất năng lực hành vi dân sự. Bố mẹ tôi lại mất sớm thì tôi là chị gái có đương nhiên được quản lý tài sản mà em trai tôi được thừa kế không hay phải đăng ký với pháp luật. Tôi có quyền bán mảnh đất đi để lấy tiền chữa bệnh cho em trai tôi không?

 

Trả lời:

Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 Pháp luật quy định về giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên tại điều 61 Bộ luật dân sự như sau:

“Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu, được xác định như sau:

1.Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh, chị tiếp theo là người giám hộ;”

Do vậy, theo quy định của pháp luật thì bạn là người giám hộ đương nhiên của em trai bạn.

Khoản 6 điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP quy định:

“1.Người được cử làm giám hộ phải nộp tờ khai và giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập, nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả cùng ký vào Giấy cử giám hộ”

Dựa theo quy định trên thì có thể thấy việc đăng ký giám hộ chỉ đối với các trường hợp là giám hộ cử. Do đó nên bạn là giám hộ đương nhiên của em trai bạn thì sẽ không cần phải đăng ký.

Quyền của người giám hộ được quy định tại điều 68 Bộ luật dân sự như sau:

“Người giám hộ có các quyền sau đây:

1.Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu cần thiết của người được giám hộ;

2.Được thanh toán các chi phí cần thiết cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

3.Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.”

Căn cứ theo quy định trên thì bạn có quyền được bán mảnh đất đó để thực hiện việc chữa bệnh cho em trai bạn vì đó là nhu cầu cần thiết và vì lợi ích của em trai bạn (người được giám hộ).

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VN LUT MIN PHÍ 19006557 để được tư vấn.