Giải thể doanh nghiệp

Thủ tục Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Trên thị trường hiện nay có nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do nào đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa.

Giải thể Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty Luật Hoàng Phi tự hào cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ giải thể văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Giải thể công ty TNHH do nhà nước là chủ sở hữu

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu có những điều kiện tương đương so với công ty thông thường về điều kiện giải thể doanh nghiệp.

Quy trình Giải thể hợp tác xã

Công ty Luật Hoàng Phi đưa ra những quy định về việc giải thể hợp tác xã được quy định trong Luật Hợp tác xã để khách hàng tham khảo và lưu ý như sau, nếu có thắc mắc gì thêm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Thủ tục giải thể chi nhánh

Khi doanh nghiệp quyết định giải thể chính chi nhánh của mình hoặc có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan có thẩm quyền thì Chi nhánh sẽ bước vào thủ tục giải thể như doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể Công ty nước ngoài

Thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty nước ngoài diễn ra khá phức tạp so với thủ tục giải thể doanh nghiệp trong nước thông thường. Chúng tôi - Công ty Luật Hoàng Phi - hướng dẫn thủ tục nêu trên để Quý khách hàng tham khảo và lưu ý, thủ tục bao gồm: