Đăng ký Khuyến mại

21/04/2015 | 13:38 (Lượt xem: 3971)
Đăng ký khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại cho Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, Luật Hoàng Phi tư vấn thực hiện Đăng ký chương trình khuyến mại toàn quốc.

Quý khách háng có thể tham khảo một số Dịch vụ Đăng ký đối tượng Sở hữu trí tuệ được cung cấp bởi Công ty Luật Hoàng Phi

 

1. Khuyến mại là gì?

Theo quy định tại Điều 88, Luật Thương mại thì "Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định"

2. Các hình thức khuyến mại tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam có các hình thức khuyến mại chi tiết như sau:

- Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

- Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

 

LUẬT HOÀNG PHI tự hào là đơn vị đại diện tư vấn và thực hiện Dịch vụ khuyến mại cho rất nhiều công ty, tập đoàn tại Việt Nam, có thể kể ra một số công ty tiêu biểu thường xuyên sử dụng dịch vụ Đăng ký khuyến mại sau: Tập đoàn Kangaroo; Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nạm, Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà, Công ty cổ phần An ninh mạng BKAVCông ty Vân An; Công ty Yara...vv

Với điều khoản cam kết Bảo mật thông tin với khách hàng, Luật Hoàng Phi chỉ có thể đưa ra một số khách hàng tiêu biểu trong danh sách khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ Đăng ký khuyến mại của Luật Hoàng Phi. Trên thực tế, số lượng khách hàng là rất lớn.

 

3. Hồ sơ cho việc Thông báo, Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Căn cứ vào các hình thức khuyến mại như trong Mục 2 nêu trên, khách hàng sẽ tiến hành nộp Thông báo thực hiện hoặc Đăng ký chương trình khuyến mại hoặc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại. Theo đó, hồ sơ cho việc đăng ký khuyến mại như sau:

a. Hồ sơ đăng ký khuyến mại với hình thức khuyến mại chỉ phải nộp thông báo thực hiện khuyến mại:

-  Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

-  Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

-  Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

-  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

-  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Với hình thức khuyến mại nêu trên, hồ sơ đăng ký khuyến mại chỉ bao gồm thông báo thực hiện chương trình khuyến mại với nội dung bao gồm:

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại;

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

b. Hồ sơ Đăng ký khuyến mại với hình thức khuyến mại phải Đăng ký thực hiện với cơ quan chức năng

-  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

-  Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

-  Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại với hình thức khuyến mại nêu trên bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại  bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại;

+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

+ Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

+ Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

+ Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Lưu ý:    Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố quy định, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:

+ Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

+ Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

4. Các hành vị bị cấm trong hoạt động Đăng ký khuyến mại

-  Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

-  Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

-  Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

-  Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

-  Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.

-  Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

-  Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

-  Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

-  Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

-  Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định.

5. Dịch vụ Đăng ký khuyến mại được thực hiện bởi Luật Hoàng Phi bao gồm:

Với UY TÍN đã được khẳng định trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ Đăng ký khuyến mại tại Việt Nam, Luật Hoàng Phi tự hào sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn chất lượng - hoàn hảo - thủ tục nhanh gọn - giá hợp lý.  Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trong quá trình tư vấn thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng, Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tư vấn các hình thức khuyến mại để khách hàng phân biệt và lựa chọn hình thức phù hợp với công ty;

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thực hiện khuyến mại;

-  Soạn thảo hồ sơ và nộp thông báo thực hiện khuyến mại tới cơ quan đăng ký;

-  Sửa đổi và bổ sung tài liệu cho Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại theo yêu cầu của chuyên viên;

-  Nhận giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại từ Cơ quan đăng ký;

-  Nộp thông báo thực hiện khuyến mại đến Bộ Công thương và địa phương thực hiện khuyến mại;

-  Nộp báo cáo chi tiết cho cơ quan quản lý nhà nước về giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có)

-  Nộp báo cáo thực hiện khuyến mại tới Bộ Công thương và các địa phương thực hiện chương trình khuyến mại khi kết thúc đợt khuyến mại

Khi cần tư vấn tư vấn Thủ tục xin Đăng ký khuyến mại, Khách hàng hãy nhấc máy điện thoại để gọi tới số: 0904.686.594 - 096.1981.886 hoặc liên hệ với Luật Hoàng Phi theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kinh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ yêu cầu Dịch vụ:  Vui lòng gọi: 04.6285 2839; 04.39954438;

HOTLINE: 0904.686.594

Liên hệ ngoài giờ Hành chính:  Vui lòng gọi: 0981.378.999                   Email: lienhe@luathoangphi.vn

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
 
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI
 

Liên hệ Tư vấn Dịch vụ Giấy phép con: Vui lòng gọi: 1900 6557

Liên hệ yêu cầu Dịch vụ Giấy phép: Vui lòng gọi: 04.62852839; 04.39954438; Hotline: 0904.686.594 - 096.1981.886

Liên hệ ngoài giờ hành chính: Vui lòng gọi: 0981.378.999

 
Văn phòng Tại Hà Nội:

Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84.4).6 285 2839 - Fax: (84.4).6 285 1287 - Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng Tại TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 8, số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Tel: 0904.686.594 - Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tìm kiếm